Menu

Handelsbetingelser

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra J.O.Flagstænger, skal påberåbes senest 8 dage efter levering Du er forpligtiget til at angive, og på forlangende, vise, hvordan fejlen eller manglen viser sig. I udgangspunktet kan du kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, du har fået varen leveret. Klageretten gælder for fabrikationsfejl, ikke slid som følge af brug af varen.

Betalingsbetingelser
Betalingen sker med betalingskort (Dankort eller Visa/Dankort). Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Forsendelse og leveringsomkostninger
Fragtprisen for flagstænger og støtter er gældende for leveringer til brofaste adresser i Danmark. Levering til ikke brofaste adresser aftales direkte med J.O.Flagstænger ApS
 
Fortrydelsesret
DEN LOVPLIGTIGE 14 DAGES FORTRYDELSESRET
 
Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret
1. Den 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er du i tvivl

1. DEN 14 DAGES FORTRYDELSESRET
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.
Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris.
For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal du kontakte os hurtigst muligt og senest efter 14 dage så vi sammen kan arrangere returtransport af varen.
Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af J.O.Flagstænger ud fra en mulig salgsværdi.
 
Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af J.O. Flagstænger, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

J. O. Flagstænger returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN
Der er to måder hvorpå De kan returnere varen på:

  • De kan nægte at modtage varen.
  • De kan modtage varen og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til J.O.Flagstænger.


I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos J.O. Flagstænger.
Mærk varen "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos os. Beløbet returneres ved bankoverførsel til kundens kontonummer.
Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning! J.O. Flagstænger anbefaler, at man kontakter J.O.Flagstænger på tlf. 86 20 21 35 inden varen returneres således at man kan aftale forløbet med tilbageleveringen. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af J.O.Flagstænger.

3. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter der returneres til J.O.Flagstænger skal være forsvarligt indpakket.
Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder.

4. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler J.O.Flagstænger, at De retter henvendelse til os på
telefon 86 20 21 35