Flagregler som du bør kender

Kend de vigtigste flagregler og få mere glæde af din flagstang og dit flag

Værd at vide om flag og flagregler

Hvornår må jeg flage med Dannebrog?

Der findes ingen flaglov i Danmark. Alt hvad vi har er nogle retningslinjer, som det er velanset at følge. Der er derfor ingen regler for, ved hvilke anledninger du må flage med Dannebrog. Der behøver altså ikke være hverken fødselsdag, festlig lejlighed eller en officiel flagdag for at flage med Dannebrog. Hvis du ønsker at markerer noget, må du flage med Dannebrog, hvis blot du husker først at flage efter solopgang og at tage flaget ned ved solnedgang. Herhjemme har vi dog en række officielle flagdage i Danmark, hvor der flages med Dannebrog.

Hvornår hejses flaget?

Dannebrog hejses ved solopgang, dog tidligst kl. 8 og i vinterhalvåret, hvor solen først står op efter kl. 8.00, hejses flaget ved solopgang. Dannebrog tages ned igen senest ved solnedgang. Du kan dog tage flaget ned tidligere, hvis det ikke er muligt at gøre det ved solnedgang. Du må blot ikke flage med Dannebrog efter solnedgang. 

Flaghejsning og nedhaling af Dannebrog

Når flaget hejses eller tages ned, må flaget ikke røre jorden på noget tidspunkt. En flaghejsning og nedhaling af flaget skal ske i en værdigt og passende tempo. Du bør ikke flage med et Dannebrogsflag, der er beskidt, slidt eller falmet i farven.

Bortskaffelse af flag

Hvis dit flag er slidt eller falmet i farven, er det ikke værdigt at flage med længere og derfor skal det tilintetgøres. Det skal ske med respekt for flaget, hvilket sker ved at brænde flaget.

Det må ikke ske offentligt, men gøres privat i haven, hvis det er et bomuldflag eller på affaldssorteringen, hvis flaget er lavet af polyester. Pak flaget pænt sammen og læg det i en affaldspose, inden du afleverer det på genbrugspladsen eller affaldssorteringen.

Et kasseret Dannebrogsflag må ikke smides i skraldespanden eller bruges til andre formål. 

Flagning på halv stang

På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages der på halv stang. Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.

Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted. På bisættelsesdagen flages på halv, indtil bisættelsen har fundet sted. Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

Et flag skal ses – ikke høres

Slå linen 2-3 gange om flagstangen, når der flages med vimpel eller stander, så undgår både du og naboer generende støj. Ved flagning med Dannebrog er det vigtigt, at flaget har mulighed for at dreje sig med vinden. Derfor skal ophalersnoren være stram og flaget være halet helt op til flagknoppen, mens nedhalersnoren skal være slap. Dette giver også mulighed for, at Dannebrog har en form for elasticitet, som er med til at skåne flaget i blæsevejr.

Flagning med vimpel og stander 

Vimpel og Dannebrogsstander må man flage med både dag og nat – og af samme grund skal den være af godt, stærkt materiale. Ud over at det ser pænt ud, giver vimplen og en stander også et vink om vindretning og vindstyrke.

Flagning med andre nationers flag

Højesteret fandt den 22. juni 2023, at det ikke er strafbart at flage med fremmede nationers flag. Som følge af dommen har Justitsministeriet bl.a. ophævet bekendtgørelsen fra 1915, der indeholdt forbuddet mod at flage med fremmede nationers flag. Det betyder, at der frit kan flages med udenlandske flag.

 Link til Justitsministeriets flagregler.

Copyright © 2019-2023 J.O. Flagstænger ApS | Design: SEOhaj

0
Indkøbskurv